Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, Türk Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim bölümlerindeki öğrenciler dışında, Üniversitemizin tüm lisans öğrencilerine TK 221 ve TK 222 kodlu Türkçe derslerini vermektedir. Türkçe dersleri, iki yarıyılda tamamlanan ikişer kredilik iki derstir.

Yabancı dille öğretim yapan Üniversitemizde, anadilini bilim dili olarak kullanabilme fırsatını bulamayan öğrencilerimizin bu eksikliğini tamamlayabilecekleri tek zemin, Türkçe dersleri olarak görülmektedir. Bu görevin bilincinde olarak Türkçe Dersleri Koordinatörlüğümüzce özellikle metin anlama ve yazma çalışmalarına dayalı bir program çizmek hedeflenmiştir. Dili etkin bir şekilde konuşma ve yazmaya yöneltecek türden zengin ifade yollarını gösteren yöntemlerle anlama, çözümleme, yaratıcı düşünce ve eleştirel bir yoruma dayalı sözlü ve yazılı ifade gücünü geliştiren yüksek bir dil bilinci, dilin estetik duyuşunu da içeren bir dil zevki ve en önemlisi anadil sevgisi kazandırmak derslerin temel ilkelerindendir.