TK 221 - 222

DERS TANIMLARI

 

Bu dersler, Türk Dili ve Edebiyatı ile Çeviribilim öğrencileri hariç bütün Türk öğrenciler tarafından alınır.

TK 221                                                     (2+0+0) 2

Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi, Türkçenin dâhil olduğu Ural-Altay dil ailesine özel bir vurgu yapılarak dillerin sınıflandırılması, dilbilimin dört temel dalı olan sesbilim, biçimbilim, sözdizimi ve anlambilimin incelenmesi, Türkçenin ses yapısı, sözcüklerin yapısı (ek, kök, gövde vb.), cümle yapısı gibi dil bilgisi konuları ile klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları arasından dönemde okutulması kararlaştırılanların (deneme, şiir, roman, öykü) incelenmesi bu dersin amaçları arasındadır.

 

 

TK 222                                                     (2+0+0) 2

Türkçe yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim, noktalama ve yazımın temel kuralları, yazım ve kompozisyon teknikleri, öğrencilerin kompozisyonlarında görülen anlatım bozukluklarının ve noktalama hatalarının düzeltilmesi, rapor, makale gibi bilimsel yazı türlerine örnekler, konferanslarda ve tartışmalarda pratik kazandırmaya yönelik sözlü çalışmalar ve uygulamalar bu dersin kapsamında yer almaktadır. Ayrıca klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları arasından dönemde okutulması kararlaştırılanların (deneme, şiir, roman, öykü) incelenmesi de bu dersin amaçları arasındadır.