Tam Zamanlı Öğretim Kadrosu

Koordinatör, Dr. Öğretim Üyesi
PhD , Marmara Üniversitesi
Ofis:
Kpark 005
E-mail:
gulsah.taskin@boun.edu.tr
Telefon:
+90 212 359 70 98

Klasik Osmanlı Şiiri (Gazel, Kaside, Mesnevi), Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Paleografyası, Diliçi Çeviri, Osmanlı’da Manzum Otobiyografiler, Osmanlı Metin Çalışmaları, Yazmabilim, Dijital Beşeri Bilimler

Öğretim Görevlisi
Ofis:
Kpark 010
E-mail:
fatmaakman.boun@gmail.com
Telefon:
+90 212 359 70 31

Osmanlı Edebiyatı, Modern Türk Edebiyatı, Mitoloji, Psikomitoloji, Psikoloji, Feminist Teori, Osmanlı Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet

Dr. Öğretim Görevlisi
PhD , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ofis:
Kpark 009
E-mail:
hulyab@boun.edu.tr
Telefon:
+90 212 359 49 64

Edebiyat Sosyolojisi, Kültür Endüstrisi, Kadın Yazını, 18. Yüzyıl Sanatı

Doç. Öğretim Görevlisi
PhD , Boğaziçi Üniversitesi
Ofis:
Kpark 006
E-mail:
dicleesra@hotmail.com
Telefon:
+90 212 359 74 22

Tiyatro kuramları ve eleştiri, Uyarlama teorisi, Teatrallik, Sanat ve ideoloji 

Öğretim Görevlisi
Ofis:
Kpark 008
E-mail:
demirkir@boun.edu.tr
Telefon:
+90 212 359 74 23

Cumhuriyet devri Türk şiiri, Modern Türk romanı ve kısa öyküsü, Anlatıbilim, Şiir ve göstergebilim, İdeoloji ve edebiyat

Dr. Öğretim Görevlisi
PhD , Marmara Üniversitesi
Ofis:
Kpark 007
E-mail:
ozlem.polat@boun.edu.tr
Telefon:
+90 212 359 74 22

Tanzimat Edebiyatı, Popüler Edebiyat, Edebiyat ve Sinema, Edebiyat Uyarlamaları, Kadın Yazını

Dr. Öğretim Görevlisi
PhD, Boğaziçi Üniversitesi
Ofis:
Kpark 011
E-mail:
semiha.senturk@boun.edu.tr
Telefon:
+90 212 359 70 31

Edebiyatta Modernizm, Anlatı Etiği Çalışmaları